Shopping Cart
Wegens vakantie:
bestellingen geplaatst na 17 juli worden pas vanaf 7 agustus verstuurd!

Algemene voorwaarden

Algemeen

Onder Noveenkaarsenshop.nl wordt in deze algemene voorwaarden en elders op deze website verstaan de Internetwinkel gevestigd, Coppen Kaarsen BV, De Fuus 7 C, 6006 RV Weert.
Noveenkaarsenshop.nl is ingeschreven onder KvK nummer 12056935, Handelsregister Kamer van Koophandel.

Voorwaarden

1. Registratie en Bestelling

1.1 De Klant kan producten bestellen. Voor Registratie en bestelling gelden de door Noveenkaarsenshop.nl vastgestelde en aan de Klant bekend gemaakte procedures.

2. Vervoer en Aflevering

2.1 Noveenkaarsenshop.nl draagt het risico van beschadiging of verlies van de producten tot het moment van aflevering van de zending aan het overeengekomen adres.

2.2 Indien aflevering op het overeengekomen adres niet mogelijk blijkt te zijn, zal Noveenkaarsenshop.nl de zending in overeenstemming met de voor de zending geldende procedure behandelen en de Klant daarover informeren.

2.3 De aansprakelijkheid van Noveenkaarsenshop.nl met betrekking tot door de Klant geleden schade ten gevolge van het niet goed uitvoeren van een bestelling is beperkt tot maximaal het bedrag dat de Klant verschuldigd is, wanneer de Bestelling volgens afspraak zou zijn uitgevoerd.

3. Retourzendingen

3.1 Voor weigering en retour zenden van een zending gelden de door Noveenkaarsenshop.nl met de Klant overeengekomen procedures.
3.2 Weigering of retourzending is mogelijk wanneer de inhoud van de zending niet in overeenstemming is met de Bestelling of de verpakking van de zending is beschadigd.

3.3 Retourzending zal steeds binnen 8 dagen na aflevering moeten plaatsvinden.

3.4 Indien de Klant ten onrechte gebruik maakt van het recht op retourzending, heeft Noveenkaarsenshop.nl het recht alle hiermee gepaard gaande kosten aan de Klant in rekening te brengen. Beschadiging of verlies van producten tijdens retourzending is voor rekening en risico van de Klant.

4.  Betalingswijze

4.1 De Klant zal alle bedragen die hij in verband met bestellingen aan Noveenkaarsenshop.nl verschuldigd is op een door Noveenkaarsenshop.nl vastgestelde betalingswijze voldoen, binnen de daartoe vastgestelde (of nader overeengekomen) termijn. In het algemeen geldt vooruitbetaling per bank (via iDeal) aan Coppen Kaarsen BV te Weert.

5. Bijzondere rechten van Noveenkaarsenshop.nl

5.1 Noveenkaarsenshop.nl heeft het recht de voorwaarden en de tarieven met betrekking tot de Producten te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden en tarieven zullen niet van toepassing zijn op bestellingen, die voor de invoering van de wijziging zijn gedaan.

6. Bijzondere rechten van de Klant

6.1 In Nederland geldt een wettelijk vastgestelde zichttermijn van 7 dagen na levering. Binnen deze termijn kan de koopovereenkomst zonder opgave van redenen worden geannuleerd. Dit kan schriftelijk, per telefoon of per e-mail door de Klant worden aangegeven. Retourzendingen worden geaccepteerd wanneer het product in de originele gesloten verpakking wordt geretourneerd. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de Klant. Noveenkaarsenshop.nl zal het betaalde bedrag minus verzendkosten binnen 2 weken retourneren op uw rekeningnummer.

6.2 Indien u een bestelling wenst te annuleren dan is dit mogelijk als het artikel nog niet door Noveenkaarsenshop.nl is verzonden. Noveenkaarsenshop.nl zal het door u betaalde bedrag binnen 2 weken terugstorten op uw rekeningnummer.

6.3 Indien bij ontvangst het product een gebrek blijkt te vertonen, heeft u het recht het product binnen 7 dagen na aflevering te retourneren. Noveenkaarsenshop.nl zal dan zo spoedig mogelijk zorgdragen voor een kosteloze vervanging van het product. De verzendkosten worden in dit geval aan u vergoed. Na deze periode geldt de voor het product geldende garantietermijnen.

6.4 Noveenkaarsenshop.nl heeft het recht om een retourzending te weigeren. Wanneer de verpakking is geopend, de inhoud van de zending niet in overeenstemming is met de bestelling of wanneer de verpakking is beschadigd of de retourzending niet voldoende is gefrankeerd.

7. Privacy

7.1 Voor onze privacyverklaring wordt verwezen naar de aparte pagina op deze website.

8. Annuleringskosten

8.1 Noveenkaarsenshop.nl brengt geen annuleringskosten in rekening.

9. Garantie

9.1 Noveenkaarsenshop.nl speelt een actieve rol bij het afhandelen van de garantie m.b.t. de bij Noveenkaarsenshop.nl geleverde producten.

10. Geschillen, toepasselijk recht, bevoegde rechter

10.1 Op alle overeenkomsten met Noveenkaarsenshop.nl is het Nederlands recht van toepassing.